واحدها

شرکت گروه واحدهای کشاورزی جلگه صدف (شرکت سهامی خاص)  تاکنون 5 واحد تولیدی را به شرح زیر راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسانده است.

واحد صدف 1: پرورش‌دهنده قارچ خوراکی دکمه‌ای در کیلومتر 12 جاده کرج ـ قزوین
واحد صدف 2: تولید بستر رویش قارچ (کمپوست) و اسپان قارچ در ابتدای شهر آبیک
واحد صدف 3: مدرن‌ترین واحد پرورش قارچ خوراکی درایران در شهرستان آبیک به همراه واحد کنسرو (در شرف احداث)
واحد صدف 4: تولید خاک پوششی بستر قارچ درشهرستان آبیک، جاده خاکعلی
واحد صدف 5: تولید کنسرو بلانچ قارچ در کیلومتر 12 جاده کرج ـ قزوین