تماس با ما

آدرس:

مزرعه 1پرورش و 5 بلنچ:
کیلومتر 12 جاده کرج-قزوین، سه راه سهیلیه، خیابان مهرگاز
تلفن: 44525122 (026) فاکس: 44525154(026)

مزرعه 2 کمپوست و3 پرورش:
جاده کرج-قزوین، ورودی آبیک، جاده گازرسنگ، انتهای کوی مزرعه
تلفن: 2-44523901 (026)

واحد 4 خاک :
آبیک، کیلومتر 17 جاده قشلاق کوی زرین
تلفن: 2-44523901 (026)

تهران: خیابان طالقانی-خیابان بهار شمالی- خیابان شهید كارگر- شماره 47 واحد 1
تلفكس: 2-77531781(021)