صدف5- تولید کنسرو و بلنچ

واحد صدف 5- تولید کنسرو و بلنچ

واحد صدف 5 برای تولید کنسرو و بلنچ قارچ به صورت فوق مدرن احداث شده است، هم اکنون این واحد در حال بهره برداری جهت تولید قارچ بلنچی می باشد و امکان تبدیل 15 تن قارچ خام به بلانچ را دارد.

در فرایند تولید بلانچ، ضمن حفظ طعم، رنگ و مزه قارچ بدون افزودن مواد نگهدارنده، با غیر فعال کردن آنزیمهایی که باعث فساد و خرابی قارچ می شود، طول زمان نگهداری قارچ افزایش قابل توجه پیدا می کند.

با فراهم شدن این زیرساخت، می توان قارچ بلنچی را به سایر کشورها صادر نمود. همچنین بعضی از صنایع غذایی جهت تولیدات خود حتما به بلانچ نیاز دارند. که این شرکت تامین کننده مواد اولیه این کارخانه ها با بهترین کیفیت است.

این محصول با برند زر بلنچ به صورت دکمه ای و اسلایس عرضه می گردد.