درباره گروه واحدهای کشاورزی جلگه صدف

شرکت سهامی قارچ خوراکی صدفی در سال 1368 تأسیس و در سال 1371 به بهره‌برداری رسیده است. در اواسط سال 1372، با تغییر شرکاء و استقرار مدیریت جدید، شالوده حرکت همه جانبه در شرکت ریخته شد. نام شرکت در سال 1395 به گروه واحدهای کشاورزی جلگه صدف (شرکت سهامی خاص) تغییر پیدا کرده و تاکنون 5 واحد تولیدی را راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسانده است.

گروه واحدهای کشاورزی جلگه صدف سه بار، در 1379، 1391، 1395 به عنوان قارچ کار نمونه معرفی و لوح های تقدیر مربوطه را دریافت نموده است.

همچنین شرکت گروه واحدهای کشاورزی جلگه صدف موفق به دریافت استاندارد ISO 9001:2008 و ISO 22000:2005 شده است.

گروه واحدهای کشاورزی جلگه صدف