صدف4- تولید خاک بستر قارچ

واحد صدف 4- تنها تولید کننده خاک پوششی بستر رویش قارچ با پروانه بهره برداری از جهاد کشاورزی

چرخه تولیدات شرکت صدف به جز تولید خاک بستر قارچ در حرکت بود که شرکت برای تکمیل این چرخه، تصمیم به تأسیس و راه‌اندازی پروژه تولید خاک پوششی بستر رویش قارچ گرفت. در این راستا، مدیران ذیربط شرکت به کشور لیتوانی، لهستان و هلند اعزام و پس از بازدید و بررسی تکنولوژی تولید خاک پوششی در این کشورها، پس از بازگشت به کشور اقدام به تاسیس کارخانه تولید خاک پوششی بستر رویش قارچ برا اساس تکنولوژی آن کارخانه ها اقدام کردند
این پروژه در 17 کیلومتری آبیک، جاده خاکعلی تأسیس و به سرعت، تأسیسات مربوطه در زمینی به وسعت 4/5 هکتار احداث گردید. و پس از آن تولید و بهره‌برداری و عرضه خاک پوششی بستر رویش قارچ به سایر واحدهای پرورش قارچ خوراکی نمود.

این شرکت اولین تولیدکننده خاک پوششی بستر رویش قارچ با ترکیب پیت خارجی است که با مشخصات فوق در کشور تأسیس شده است.

نمایندگی شرکت کمپوپیت از کشور لیتوانی

پس از آنکه نمایندگان شرکت صدف از شرکت کامپوپیت در کشور لیتوانی، بازدید به عمل آوردند. شرکت کمپوپیت نمایندگان خود را به تهران اعزام کرد. پس از بازدید نمایندگان این شرکت از  شرکت کشاورزی صدف (سهامی خاص)، پروژه تولید خاک پوششی بستر رویش قارچ با ترکیب خاک خارجی در دست اقدام قرار گرفت.

و پس از آن شرکت صدف اقدام به گرفتن نمایندگی فروش پیت مخصوص قارچ و پیت ماس از شرکت Compaqpeat کشور لیتوانی کرد.