صدف2-تولید بستر رویش قارچ و اسپان قارچ

واحد صدف2- تولید بستر رویش قارچ (کمپوست سازی)

از سال 1373 به بعد چندین سمینار مربوط به موضوعات قارچ برگزار گردید که از کارشناسان داخلی و خارجی برای سخنرانی دعوت و مقامات عالیرتبه کشوری در آنها شرکت نمودند. تا سال 1380 کمپوست‌سازی یا واحد تولید بستر رویش قارچ و سالن‌های پرورش قارچ در واحدها به نادرستی در یک مکان قرار داشتند که از نظر علمی مردود و مورد اعتراض مستشاران خارجی قرار می‌گرفت و توصیه به تأسیس و راه‌اندازی کمپوست‌سازی متمرکز برای عرضه به واحدهای پرورش قارچ می‌نمودند، در سال 1381 در بازدیدی که وزیر محترم کشاورزی وقت، جناب آقای مهندس حجتّی از صدف 1 داشتند، این جمله را به مدیرعامل اظهار داشتند که شما رئیس انجمن قارچ هستید و خود هم واحد پرورش قارچ دارید، چرا اقدام به تأسیس کمپوست‌سازی متمرکز نمی‌نمایید که در یک مکالمه یک دقیقه‌ای، شرکاء شرکت صدف تصمیم به تأسیس و راه‌اندازی کمپوست‌سازی متمرکز گرفتند و آن را در زمینی در حدود 16 هکتار در شهر آبیک با ظرفیت 30000 تن قابل افزایش به 60000 تن تولید در سال احداث نمودند.
در صدف 2 تعداد 6 تونل پاستوریزه، 4 بونکر، 2 کف هوادهی و استخر بزرگ آبگیری و سایت مربوطه و انبار نهاده ها همراه با ماشین‌آلات مجهز احداث گردید که حدود 8000 تن از کمپوست تولیدی در صدف1 و صدف3 بقیه به سایر واحدها عرضه می‌گردد.

اسپان قارچ

در صدف 2، آزمایشگاه بسیار مجهز اسپان قارچ احداث گردیده که بذر مصرفی کمپوست‌سازی را تولید می‌نماید. در این آزمایشگاه از بهترین واریته‌های، بذر قارچ در جهان استفاده و بهره‌گیری می‌گردد. همچنین دستاورد تحول آفرین این شرکت، یعنی مادهCI (سی‌ای) که تمامی مراحل تحقیقاتی و آزمایشی خود را پشت سر گذاشته، دراین بخش در حال تولید تجاری می‌باشد.